Akcja Lato w Mieście kierowana jest przez Prezydenta Miasta Pruszkowa do dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Akcja będzie realizowana  w terminie od 24 czerwca do 16 sierpnia 2024 r.

ZAPISY 20 maja 2024

Organizacja zajęć odbędzie się wg. poniższego harmonogramu:

 

Lp.

Termin wypoczynku

Placówka, która organizuje wypoczynek dla uczniów wszystkich szkół

Termin zapisów

1.

24.06.2024 - 05.07.2024

SP 10 ul. Pływacka 16, tel. (22) 299 39 19

SP 1 ul. Topolowa 10, tel. (22) 758 63 52

20.05.2024

 

2.

08.07.2024 – 19.07.2024

SP 5 ul. Długosza 53, tel. (22) 486 31 21

SP 8 ul. Obrońców Pokoju 44, tel. (22) 728 94 39

3.

22.07.2024 – 02.08.2024

SP 9 ul. Mostowa 6, tel. (22) 758 67 48

SP 6 ul. Lipowa 31, tel. (22) 758 79 44

4.

05.08.2024 – 16.08.2024

SP 2 ul. Jasna 2, tel. (22) 758 79 74

SP 4 ul. Hubala 4, tel. (22) 758 68 07

 

Zapisy przyjmują szkoły, które w wybranym terminie organizują wypoczynek (tabela powyżej). Zapisy odbywają się w godzinach pracy sekretariatu. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Pracownicy sekretariatu danej szkoły będą przyjmować maksymalnie 3 karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku składane przez jedną osobę.

Uczestnikami akcji mogą być uczniowie klas 1-4 pruszkowskich szkół podstawowych oraz uczniowie klas 1-4 mający stałe miejsce zamieszkania w Pruszkowie.

W każdej ze szkół planowane jest utworzenie 4 grup liczących po 15 uczestników. Wyjątek stanowi Szkoła Podstawowa Nr 2, w której zostanie utworzonych 6 grup.

Czas trwania zajęć - 8.00 – 16.00.

Odpłatność za udział w półkoloniach wynosi 300 zł za tydzień.

W trakcie pobytu organizatorzy zapewniają opiekę, ciekawe zajęcia, gry i zabawy sportowe, wycieczki, wyjścia na basen, zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje oraz 2 posiłki w tym II śniadanie i obiad.

Program wypoczynku będzie realizowany z udziałem wielu jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Pruszkowa: Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk”, Pruszkowie Centrum Kultury i Sportu, Książnica Pruszkowska, Miejska Pływalnia „Kapry”, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Straż Miejska.

Akcja współfinansowana jest z budżetu Urzędu Miasta Pruszkowa.

Koordynatorem przebiegu akcji jest Wydział Edukacji UM.


KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

kadr-strona-31.jpg
SP 9 PRUSZKÓW
Slide
Odsłon artykułów:
5125350