Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Pruszkowie informuje, że wszystkie dzieci zapisane na dyżur wakacyjny w oddziale przedszkolnym do naszej placówki zostały przyjęte.
 
Opłata za obiady będzie przyjmowana w kasie szkoły w terminach:
11.06 w godz. 14:00-16:00
12.06 w godz. 14:00-16:00
13.06 w godz. 08:00-10:00
14.06 w godz. 08:00-10:00.
 
Wysokość opłaty wynosi:
1 tydzień - 70 zł
2 tygodnie 140 zł.
 
Płatne wyłącznie gotówką.