Spis treści

aktywna-tablica.png

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła bierze udział w programie AKTYWNA TABLICA, w ramach którego otrzymaliśmy 4 tablice interaktywne.

Tablice interaktywne, które posiadamy stały się jednym z podstawowych narzędzi pracy nauczycieli. Wykorzystywane są i będą na różnych przedmiotach zarówno w edukacji wczesnoszkolnej jak i w klasach IV-VII.

Zajęcia lekcyjne wzbogacone zostaną o treści i ćwiczenia zawarte w multibookach i e-podręcznikach, które przedstawione są w atrakcyjny sposób, co bezpośrednio wpływają na zainteresowanie uczniów. Tablice wykorzystywane będą również do prezentacji filmów edukacyjnych oraz przygotowanych przez nauczycieli i uczniów prezentacji, ćwiczeń multimedialnych jako forma utrwalania już zdobytej wiedzy iumiejętności. Mamy nadzieję, że lekcje staną się dla uczniów jeszcze bardziej atrakcyjne.

Z programu skorzystają także nauczyciele, którzy z jednej strony zostaną przeszkoleni z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, a z drugiej strony otrzymają narzędzie do codziennej pracy w szkole.

Harmonogram działań

Szkolny Kodeks TIK