Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (klasy 0) w szkołach podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków

 

Rok szkolny 2023/2024

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się poza systemem rekrutacji elektronicznej.

 

Termin składania wniosków do szkół: od 01.03.2023 r. do 15.03.2023 r.

 

Wniosek jest umieszczony na stronach internetowych szkół.

W roku szkolnym 2023/2024 oddziały przedszkolne (kl. ,,0") utworzone zostaną w następujących szkołach podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Topolowa 10,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Jasna 2,
 • Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Wojska Polskiego 34
 • Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Hubala 4
 • Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. J. Długosza 5
 • Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Lipowa 31,
 • Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44,
 • Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Mostowa 6,
 • Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Pływacka 16,

 

W przypadku gdy liczba dzieci będzie przewyższała liczbę miejsc w oddziale, Prezydent Miasta będzie kierował dzieci do innej placówki szkolnej, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania ucznia.

 

Kandydaci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych w szkołach, które są w stanie zapewnić im odpowiednie warunki do rozwoju, specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz zajęcia zgodne z zaleceniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Oddziały integracyjne znajdują się w następujących placówkach:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Topolowa 10,
 • Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Wojska Polskiego 34
 • Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44.

 

Harmonogram naboru określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2023 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu  uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków.

 

Kryteria naboru na pierwszym etapie rekrutacji określa ustawa Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2021 r, poz. 1082 ze zm.). Kryteria na drugim etapie rekrutacji określa Uchwała Nr LXXI.648.2023 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

 

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 2023/2024 (.doc)

 

Uchwała Nr LXXI.648.2023

 

Zarządzenie w sprawie harmonogramu rekrutacji 2023/2024

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w pruszkowskich szkołach podstawowych (klasa 0)

Informacje znajdziecie Państwo na stronie miasta Pruszkowa - tutaj.