Szkoła Podstawowa nr 9

im. Marii Skłodowskiej - Curie

Wykaz zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez szkołę 

w roku szkolny 2017/2018

Lp.

Nazwa zajęć

Nazwisko nauczyciela

Dzień

tygodnia

Godzina,

sala

1.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki „Fizyka  wokół nas” dla kl. 7

Antonik Agnieszka

poniedziałek

1335- 1420

s. P1

2.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze -,,Chcę wiedzieć więcej”

kl. 3f

Bauer-Ruszczyk Lidia

czwartek

1125- 1210

s. P1

3.

Zaj. z zakresu edukacji fizycznej „Dbamy o higienę osobistą, zdrowie i bezpieczeństwo” kl. 3f

Bauer-Ruszczyk Lidia

wtorek

1230-1315

4.

Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze „Rozwijam umiejętności” kl. 3c

Bogusławska Alicja

wtorek

1230 – 1315

s. R

5.

Zaj. z zakresu edukacji fizycznej „Dbamy o higienę osobistą, zdrowie, bezpieczeństwo” kl. 3c

Bogusławska Alicja

wtorek

900 –945

6.

Zabawy ruchowe w świetlicy „Biegiem po zdrowie” kl. 1-3

Bogusławska Alicja

piątek

1330– 1430

7.

Kółko teatralne „Dzwoneczki” kl. 1-3

Bylina Katarzyna

wtorek

1620 - 1800

8.

Koło komputerowe na świetlicy  „Tajemnicze wędrówki myszki” kl. 3, 4

Bylina Katarzyna

poniedziałek

środa

czwartek

piątek

940-1025

850-935

940-1025

940-1025

9.

Zajęcia rozwijające logiczne myślenie kl. 1a

Ciurkowska Beata

czwartek

1515-1600

s. 26

10.

Zajęcia wyrównawcze kl. 1a      

Ciurkowska Beata

poniedziałek

1125-1210

s. R

11.

Koło historyczne „Odkrywcy przeszłości”

kl. 7abcd

Dzięcioł Piotr

poniedziałek

1605 –1650

s. 36

12.

Zaj. korekcyjno – kompensacyjne kl. 3e

Gajek Joanna

poniedziałek

1125-1210

13.

Zaj. korekcyjno – kompensacyjne kl. 7b

 Gajek Joanna

poniedziałek

1425-1510

14.

Zaj. korekcyjno – kompensacyjne kl. 4d

Gajek Joanna

środa

1035-1120

15.

Zaj. korekcyjno – kompensacyjne  i psychoedukacyjne kl. 5c

Gajek Joanna

środa

940-1025

16.

Zaj. korekcyjno – kompensacyjne  i psychoedukacyjne kl. 5a

Gajek Joanna

środa

1125-1210

17.

Zaj. korekcyjno – kompensacyjne  i psychoedukacyjne kl. 3e

Gajek Joanna

czwartek

940-1025

18.

Zaj. korekcyjno – kompensacyjne  i psychoedukacyjne kl. 4b

Gajek Joanna

środa

1035-1120

19.

Zaj. korekcyjno – kompensacyjne  i psychoedukacyjne kl. 3h

Gajek Joanna

czwartek

900-935

20.

Zajęcia  dydaktyczno – wyrównawcze ,,Uczę się” kl. 1b

Gancwol Marzena

wtorek

1125-1210

s. 22

21.

Zajęcia  dydaktyczno – wyrównawcze ,,Mądra główka” kl. 1b

Gancwol Marzena

czwartek

1125-1210

s. R

22.

Koło matematyczne „Matematyczne inspiracje” kl. 5b,5d

Gradowska Urszula

wtorek

1035-1120

s. 28

23.

Koło matematyczne „Matematyczne łamacze głów” kl. 4abd

Gradowska Urszula

czwartek

1035-1120

s.P1

24.

Szkolny wolontariat – „Klub Ośmiu” kl. 2-7

Kałęcka Iwona

wtorek

czwartek

1230-1315

1515-1600

25.

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze - ,,Ortograficzek” kl. 2b

Kałęcka Iwona

piątek

1125 – 1210

s. 25

26.

Kwadrat informatyczny  kl.5, 6,7

Kałęcki Marek

wtorek

800-845

s. inform.

27.

Zaj. zespołu wokalno -

Muzycznego „Mostowe Nutki” kl. 1,2,3,4,5,6,7

Kałęcki Marek

czwartki

s. 37

1515– 1650

s. 37

28.

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z matem. „Łatwa matematyka” kl. 7abd/co drugi tydzień/

Kania Agnieszka

czwartek

1425– 1510

s. 21

29.

Koło matematyczne „Matematyka jest ciekawa”  kl. 7abd /co drugi tydzień/

Kania Agnieszka

czwartek

1425-1510

s. 21

30.

Koło matematyczne w świetlicy „ Matematyka smyka” kl. 2

Kania Agnieszka

poniedziałek

1500-1600

31.

Koło matematyczne w świetlicy „ Matematyka smyka” kl. 3

Kania Agnieszka

piątek

1020-1120

32.

Zaj. wyrów. szanse edukacyjne kl. 5

Kocik Maria

środa

900– 1000

33.

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego „Z angielskim za pan brat” kl. 4ad

Korszun Aleksandra

piątek

940– 1025

34.

Zaj. z j. angielsk. w świetlicy „English is around us” kl. 1-3.

Korszun Aleksandra

środa

1615-1715

35.

Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego kl. 4abcd

Korszun Aleksandra

piątek

1630-1715

s. 29

36.

Koło historyczne w świetlicy „Podróże w czasie” kl. 1-2

Koziarska Aneta

wtorek

1200-1300

37.

Zaj. w świetlicy, logiczne zgadywanki „Rusz głową” kl. 2-3

Koziarska Aneta

wtorek

1000-1100

38.

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze „Lubię się uczyć” kl. 1e

Kowieska Iwona

środa

1125-1210

s. R

39.

Zaj. rozwijając „Jestem kreatywny” kl.1e

Kowieska Iwona

wtorek

1125-1210

s. 23

40.

SKS –  chł. gry zespołowe

Kl. 7abcd, 6abcd, 5abcd

Kotlarski Paweł

poniedziałek

1515-1650

41.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii kl. 7abcd

Lenart Jolanta

poniedziałek

1425-1510

s. 7

42.

Zaj. wyrównujące szanse edukacyjne kl. 5a

Lenart Jolanta

czwartek

800-845

biblioteka

43.

Urlop wychowawczy

Lisiak - Jaworska Beata

-

-

44.

Zaj. dydaktyczno -wyrównawcze

,,Umiemy coraz więcej”

kl. 2a

Łukasiewicz Iwona

czwartek

1125 -1210

s. 2

45.

Zaj. rozwijające

„Tropimy wiedzę” kl. 2a

Łukasiewicz Iwona

wtorek

1125-1210

s. 26

46.

Zaj. z języka polskiego z ucz. obcokrajowcem kl. 2a

Łukasiewicz Iwona

poniedziałek

1035-1120

s. . biblioteka

47.

Zaj. dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego „Easy English” kl. 7abcd

Lenart – Siekiera Magdalena

czwartek

1515-1600

s.38

48.

Zaj. dydaktyczno - wyrównawcze  z j. angielskiego kl. 6abcd

Lenart – Siekiera Magdalena

wtorek

1515-1600

s.35

49.

Zaj. dydaktyczno - wyrównawcze  z j. angielskiego kl. 7ac

Lenart – Siekiera Magdalena

czwartek

1515-1600

s.38

50.

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze -  ,,Chcę wiedzieć więcej” kl. 1c

Majewska Katarzyna

wtorek

1125-1210

s. P2

51.

Koło przyrodnicze  ,,W świecie przyrody” kl. 1c

Majewska Katarzyna

środa

1515-1600

s. 22

52.

Konsultacje przygotowujące do konkursów matema. kl. 7cd

Majchrzyk Katarzyna

wtorek

1515-1600

s.34

53.

Koło matematyczne „Mądra głowa” kl. 5c

Majchrzyk Katarzyna

środa

1035-1120

s. 34

54.

Przygotowanie do konkursów matematycz.   kl. 6c

Majchrzyk Katarzyna

spotkania w miarę potrzeb

55.

Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze - ,,Wiem coraz więcej” kl. 3e

Maleszewska Anna

piątek

1125-1210

s. P2

56.

Zaj. z zakresu edukacji fizycznej „Dbamy o higienę osobistą, zdrowie, bezpiecz” kl. 3e

Maleszewska Anna

poniedziałek

940-1025

57.

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze –„Z matematyką na Ty” kl. 3g

Mazurek Marzena

wtorek,

s. R

1125-1210

s. P1

58.

Gry i zabawy ruchowe w świetlicy „Wyginam śmiało ciało” kl. 1-3

Mazurek Marzena

czwartek

1430-1530

59.

Zaj. z zakresu edukacji fizycznej „Dbamy o higienę osobistą, zdrowie, bezpiecz.” kl. 3g

Mazurek Marzena

poniedziałek

850 – 1025

60.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne     kl. 5b

Mroczek Anna

wtorek

1035-1120

61.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne     kl. 7b

Mroczek Anna

wtorek

1340-1425

62.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne     kl. 4c

Mroczek Anna

wtorek

1425-1510

63.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne     kl. 3b

Mroczek Anna

środa

1125-1210

64.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne     kl. 3e

Mroczek Anna

piątek

1125-1210

65.

Koło z j. polskiego „Język polski pod lupą czwartoklasisty” kl.4bcd

Nowicka Izabela

poniedziałek

940 – 1025

s. 21

66.

Zabawy w świetlicy z chustą animacyjną

Kl. 1-3

Marta Nowińska

czwartek

67.

Koło geograficzne  kl. 7abcd

Ostrowska Anna

poniedziałek

1515 – 1600

s.37

68.

Zajęcia wyrównawcze jako konsultacje z j. rosyjskiego kl. 7c

 Pawluczuk Agnieszka

środa

800-845

s.29

69.

Zajęcia wyrównawcze jako konsultacje z j. rosyjskiego „Poznajemy nowy język” kl. 7d, 7a, 7b

 Pawluczuk Agnieszka

środa

1335-1420

s. bibliot.

1425-1510

s. 29

1515-1600

s.29

70.

Koło przyrodnicze „Z przyrodą za pan brat”, kl. 5b

Pieńkowska Ewa

piątek

800-845

s.21

71.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z motoryki małej „Ćwiczę rączkę” kl. 3e

Pietrak Grażyna

środa

1125-1210

s.  P1

72.

Zaj. czytelnicze na świetlicy „W krainie bajki i baśni” kl. 1-3

Pietrak Grażyna

poniedziałek

1030-1125

73.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego „Z angielskim za pan brat” kl. 7bd

Monika Podkowińska - Bugajczyk

poniedziałek

1425 - 1510

s. 21

74.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego „Z angielskim za pan brat”kl. 5abcd

Monika Podkowińska - Bugajczyk

poniedziałek

940 – 1025

s. 21

75.

Zaj. wyrównawcze „Plus minus ”, kl. 4abcde

Puk Małgorzata

środa

1605-1750

s. 28

76.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze   z j. polskiego -„Ortografia, gramatyka, która z głowy nie umyka”  kl. 4abcde

Stańczyk Konrad

poniedziałek

1515- 1600

s. 29

77.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze   z j. polskiego- „Ortografia, gramatyka, która z głowy nie umyka”  kl. 5abcd

Stańczyk Konrad

czwartek

850- 935

s. 24

78.

Zaj. dydaktyczno- wyrównawcze „To nie jest trudne” kl. 3b

Staśkiewicz Marzena

czwartek

1035 -1120

s. P1

79.

Zaj. z zakresu edukacji fizycznej „Dbamy o higienę osobistą, zdrowie, bezpieczeństwo” kl. 3b

Staśkiewicz Marzena

poniedziałek

940 -1120

80.

Zaj. korekcyjno-kompensacyjne     kl. 3b

Staśkiewicz Marzena

poniedziałek

1515 -1600

s. R

81.

Zajęcia  rozwijające z ucz. zdolnym „Sprawne ręce, bystry umysł”     kl. 3d

Stefaniuk Anna

środa

1230 -1315

s. P1

82.

Koło teatralne „Dzwoneczki” dla kl. 1-3

Stefaniuk Anna

wtorek

1620-1800

sala gimn.

83.

Zaj. z zakresu edukacji fizycznej „Dbamy o higienę osobistą, zdrowie, bezpiecze” kl.3h

Stefaniuk Anna

poniedziałek

800 -845

84.

Gry i zabawy integracyjne z elementami dramy na świetlicy „Razem weselej” kl.1-3

Stefaniuk Anna

wtorek

1330 -1430

85.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze -„Chcę wiedzieć więcej” kl. 3a

Świąder Karolina

środa

940- 1025

s. R

86.

Zaj. z zakresu edukacji fizycznej „Dbamy o higienę osobistą, zdrowie, bezpieczeństwo” kl. 3a

Świąder Karolina

wtorek

940- 1120

87.

SKS -  gry zespołowe, tenis stołowy, chł. kl. 4,5, 6

Stefańska Zuzanna

czwartek

1605- 1650

88.

SKS -  gry zespołowe, tenis stołowy, dz. kl. 4e

Stefańska Zuzanna

środa

1605- 1650

89.

SKS – tenis stołowy dz. kl. 4abc,5ac

 Szcześniak Renata

poniedziałek

800- 935

90.

SKS - gry zespołowe dz. kl. 7c,6abd, 5acd 4c

Szcześniak Renata

piątek

800- 935

91.

Zajęcia ukierunkowane na piłkę koszykową dz.

kl. 4c, 6cd, 5c

Szcześniak Renata

poniedziałek

800 – 845

92.

Zajęcia ukierunkowane na piłkę koszykową dz.

kl. 5abc

Szcześniak Renata

środa

850- 935

93

Zajęcia ukierunkowane na piłkę koszykową dz.

kl. 7abcd,6acd,5ac

Szcześniak Renata

środa

1515-1600

94.

Koło polonistyczne – warsztaty literacko – medialne „Literacki port@l”  kl. 7ab,6ac

Szulich Urszula

wtorek

1515-1600

s. 24

95.

Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze –z j. polskiego  kl. 5c,6ac

Szulich Urszula

wtorek

1605-1650

s. 24

96.

Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze –„chcę być lepszy” kl.3h

Szymczak Adrianna

Środa

1125-1210

s. P1

97.

Zaj. z zakresu edukacji fizycznej „Dbamy o higienę osobistą, zdrowie, bezpieczeństwo” kl. 3h

Szymczak Adrianna

poniedziałek

940-1120

98.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze   z j. polskiego „Podróż z ortografią i gramatyką w tle” kl. 6b

Trochim Małgorzata

środa

850-935

s. 28

99.

Angielski na świetlicy -pomoc w odrabianiu lekcji kl. 1-7

Wacewicz Wanda

środa

piątek

810-930

810-930

świetlica

100.

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze - ,,Lepiej czytam i liczę” kl. 1d

Wolnicka-Majewska Sylwia

piątek

1125-1210

s. R

101.

Zajęcia czytelnicze „Chętnie poznaję książki” kl. 1d

Wolnicka – Majewska Sylwia

środy

1515-1600

s. 23

102.

Koło plastyczne „W świecie plastyki” kl. 4abcde

Wróblewska Iwona

czwartek

1605-1650

s. 37

103.

Zaj. plastyczne na świetlicy- „Z pędzlem przez świat”

kl. 1-3

Wróblewska Iwona

poniedziałek

1500-1600

104

Zaj. korekcyjno- kompensacyjne kl. 4d

Wrzosek Ewa

poniedziałek

1035-1120

biblioteka

105.

Zaj. korekcyjno- kompensacyjne kl. 4a

Wrzosek Ewa

piątek

1125-1210

biblioteka

106.

Koło informatyczne kl. 7d

Wrzosek Ewa

czwartek

1425 - 1510

s. komput.

107.

Urlop macierzyński

Szymczakowska Aleksandra

108.

Zajęcia logopedyczne

Kl. 1,3

Bauer – Ruszczyk Lidia

wtorek

piątek

820-1120

820-1120

109.

Zajęcia logopedyczne

Kl. 1,2,3,4,5

Świąder Karolina

poniedziałek

wtorek

czwartek

940-1030

1230-1520

1220-1450

Odsłon artykułów:
3575876

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem