„Lato w Mieście” – akcja kierowana przez Prezydenta Miasta Pruszkowa do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, w terminie od 26 czerwca do 18 sierpnia 2023 r.

Wykaz szkół biorących udział w akcji  LATO W MIEŚCIE:

Lp.

Termin

Placówka, która organizuje wypoczynek dla uczniów wszystkich szkół

1.

26.06.2023 - 07.07.2023

SP 10 ul. Pływacka 16, tel. (22) 299 39 19

SP 2 ul. Jasna 2, tel. (22) 758 79 74

2.

10.07.2023 – 21.07.2023

SP 4 ul. Hubala 4, tel. (22) 758 68 07

SP 8 ul. Obrońców Pokoju 44, tel. (22) 728 94 39

3.

24.07.2023 – 04.08.2023

SP 9 ul. Mostowa 6, tel. (22) 758 67 48

SP 6 ul. Lipowa 31, tel. (22) 758 79 44

4.

07.08.2023 – 18.08.2023

SP 1 ul. Topolowa 10, tel. (22) 758 63 52

SP 5 ul. Długosza 53, tel. (22) 486 31 21

 

Szkoły przyjmują zapisy od 15 do 19 maja 2023 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy przyjmują szkoły, które w wybranym terminie organizują wypoczynek.

KARTA ZAPISU NA "LATO W MIEŚCIE 2023"

W każdej ze szkół planujemy utworzenie 4 grup liczących 15 uczestników. Wyjątek stanowi Szkoła Podstawowa Nr 2, w której zostanie utworzonych 6 grup.

Czas trwania zajęć - 8.00 – 16.00

Odpłatność – 250 zł za tygodniowy udział w półkoloniach.

W trakcie pobytu organizatorzy zapewniają opiekę, ciekawe zajęcia, gry i zabawy sportowe, wycieczki, wyjścia na basen, zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje oraz 2 posiłki w tym
II śniadanie i obiad.

Program wypoczynku będzie realizowany z udziałem wielu jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Pruszkowa:

Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk”, Pruszkowie Centrum Kultury i Sportu, Książnica Pruszkowska, Miejska Pływalnia „Kapry”, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Straż Miejska.

 

Akcja finansowana jest z budżetu Urzędu Miasta Pruszkowa.

Koordynatorem przebiegu akcji jest Wydział Edukacji UM.