Szkoła Podstawowa nr 9

im. Marii Skłodowskiej - Curie

 rajd2019.jpg

W DNIU 13 KWIETNIA 2019 ODBĘDZIE SIĘ 34 RAJD „SZLAKIEM NASZEJ HISTORII” IM. POR. JANA CIERLIŃSKIEGO

TEGOROCZNY RAJD ODBYWA SIĘ POD HASŁEM: „POWSTANIE WARSZAWSKIE”

ZGŁOSZENIE LIST PATROLI DO SZKOLNEGO OPIEKUNA RAJDU (A. KOZIARSKA, P. DZIĘCIOŁ) UPŁYWA 29 MARCA 2019

INFORMACJE POTRZEBNE NA LIŚCIE PATROLU: IMIĘ, NAZWISKO ORAZ TELEFON DO OPIEKUNA PATROLU, SKŁAD PATROLU (OD 3 DO 10 OSÓB W PATROLU)

MIEJSCEM STARTU RAJDU JEST UL. GOMULIŃSKIEGO 2 (ZSSiO)

PATROLE Z KLAS VII – VIII REJESTRUJĄ SIĘ NA STARCIE W GODZ. 9:30 – 10:00

PATROLE Z KLAS III – VI REJESTRUJĄ SIĘ NA STARCIE W GODZ. 10:00 – 10:30

Czytaj więcej: INFORACJA O RAJDZIE HISTORYCZNYM

53657243_1543609922440349_9118750559124324352_n.jpg

Lenka to siostra naszych uczniów. Żeby Lenka mogła zrobić swój pierwszy krok potrzebna jest kosztowna operacja!

Aby wspomóc zbiórkę kliknij tutaj. Link do #Pruszkow dla Lenki - aukcje tutaj.

Za każdy grosz serdecznie dziękujemy w imieniu Lenki i Jej Rodziców!

Razem możemy więcej.

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych czyli tzw. kl. „0” w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

Przy składaniu wniosku niezbędne jest okazanie oryginału aktu urodzenia kandydata!

I. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych tzw. kl. „O” w szkołach podstawowych.
1. W roku szkolnym 2019/2020 kl. „0” będą tworzone w:
- Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Topolowej 10,
- Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Jasnej 2,
- Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34
- Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Hubala 4
- Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. J. Długosza 53
- Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Lipowej 31,
- Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44,
- Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Mostowej 6,
- Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Pływackiej 16,
pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 dzieci.
W przypadku, gdy liczba dzieci będzie za mała lub liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę miejsc w oddziale, Prezydent Miasta będzie kierował dzieci do innej placówki szkolnej, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania ucznia.
Rekrutacja do tzw. klas "0" w szkołach podstawowych odbywa się poza systemem elektronicznej rekrutacji. Terminy składania wniosków są takie same jak w przypadku przedszkoli.
 
2. Przyjmowanie kart zapisu odbędzie się w dniach od 01.03.2019 r. do 15.03.2019 r.
 
3. Harmonogram naboru określa załącznik Nr 1 i do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.
 
4. Kryteria naboru na pierwszym etapie rekrutacji określa ustawa Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r, poz. 996). Kryteria na drugim etapie określa Uchwała Nr IV.44.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
 
5. Kandydaci do klas zerowych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Topolowej 10, w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. J. Długosza 53, w Szkole Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie przy ul. Obrońców Pokoju 44, które są w stanie zapewnić im odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, warunki do rozwoju, sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, a także odpowiednie zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i resocjalizacyjne.
 
II. Rekrutacja do klas pierwszych pruszkowskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.
W roku szkolnym 2019/2020 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci 7-letnie. Na wniosek rodzica naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2019 kończy 6 lat.
1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, dokonanego w okresie od 01.03.2019r. do 15.03.2019r.
Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej każdej szkoły lub w linku.
 
2. Od roku szkolnego 2019/2020 na terenie miasta będzie funkcjonowało 9 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Pruszków.
 
3. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Topolowej 10, w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34, w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. J. Długosza 53 i w Szkole Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie przy ul. Obrońców Pokoju 44. które są w stanie zapewnić im odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, warunki do rozwoju, sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, a także odpowiednie zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i resocjalizacyjne.
 
4. Dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły, do której ubiegają się o przyjęcie, podlegają procesowi rekrutacji.
Rekrutacja przeprowadzana jest tylko w przypadku, kiedy szkoła po przyjęciu dzieci rejonowych dysponuje nadal wolnymi miejscami.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków.
Kryteria rekrutacji określa Uchwała Nr XXIX.308.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 02.03.2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 


Poniżej do pobrania:

Zgłoszenie dziecka do klasy I z rejonu

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I spoza rejonu

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału "0"

Oświadczenia

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Harmonogram przyjęć do klas I

Harmonogram przyjęć do oddziałów "0"

Uchwała Rady Miejskiej

tata bez raka.jpeg

Pomóż mi być tatą jak najdłużej - razem poradzimy sobie z rakiem !
Myxoid Liposarcoma to nowotwór złośliwy, który zaatakował mnie po raz pierwszy w 2015 roku. Od tej pory przeszedłem 3 skomplikowane operacje, 2 radioterapie, a obecnie jestem w trakcie trzeciej chemioterapii. Walczę i nie zamierzam się poddać!

https://zrzutka.pl/53f4wg

Czytaj więcej: Potrzebna pomoc dla Taty naszych byłych uczniów!

musical.png

Lubisz teatr? Chętnie śpiewasz? Chciałbyś spróbować swoich sił jako aktor?

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów klas 4-8 na zajęcia koła "Ten cały musical". Na zajęciach planowane są ćwiczenia z emisji głosu, zadania aktorskie, oglądanie nagrań wybranych musicali oraz wyjazdy na musicale.

Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszam w każdą środę od 15:40 do 17:10 w sali 24.

Konrad Stańczyk

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r. str. 1)

informuję, iż:

Czytaj więcej: Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów

chetni na eksperymenty.png

funduszeUE.png

Chętni na eksperymenty”

projekt 08.2017 r. - 06.2019 r.

dla uczniów klas I - VII

Nasza gmina została partnerem w projekcie współfinansowanym z funduszy europejskich RPMA.10.01.02-14-8063/17 „Chętni na eksperymenty”. Projekt jest adresowany do uczniów wybranych szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Do projektu zostało wybranych 10 szkół - 8 z Gminy Pruszków i 2 z Ożarowa Mazowieckiego.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 1530 uczniów.

Działania realizowane w ramach projektu będą obejmowały między innymi prowadzenie zajęć dydaktycznych, a w tym kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów z przedmiotów ścisłych i teleinformatycznych oraz zajęć wyrównawczych. Szkoły biorące udział w projekcie otrzymają również pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny.

Całkowita wartość projektu to 1 995 712,30 zł, a wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich to 1 596 569,84 zł

Czytaj więcej: Projekt "Chętni na eksperymenty"

lubie sie uczyc.png

Oficjalnie 15 września rozpoczęliśmy rekrutację do projektu. Na stronie internetowej projektu www.lubieisieuczyc.eu są dostępne dokumenty rekrutacyjne.

Rodzice mogą wypełnione i podpisane formularze przekazywać wychowawcom lub zeskanowane przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (oryginały dokumentów odbierzemy po zakwalifikowaniu uczniów do poszczególnych zajęć).

Za zniszczone podręczniki do klasy I, II, III zapewnione przez Ministra Edukacji Narodowej rodzice dokonują wpłat na rachunek dochodów Urzędu Miejskiego w Pruszkowie:

nr rachunku: 93 2940 0005 0000 4530 5118 7345

Kwoty wpłat za poszczególne części podręcznika wynoszą:

4,34 zł za każdą z czterech części podręcznika „Nasz elementarz” do klasy I

4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II

2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III

W treści przelewu należy wpisać „zwrot za podręcznik do klasy…”, podając klasę, której dotyczy zwrot oraz część za którą dokonujemy wpłaty i czy jest to podręcznik do matematyki czy języka polskiego.

Za zniszczony podręcznik do języka angielskiego w klasach I - III przynosimy nowy podręcznik.

Za zniszczone podręczniki w klasach IV - V przynosimy nowe podręczniki.

 

Wszelkie sprawy związane z informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej prosimy zgłaszać administratorowi strony na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odsłon artykułów:
1883162

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem