Regulamin akcji "Lato w mieście" organizowanej w Szkole Podstawowej nr 9 w Pruszkowie

Program akcji "Lato w mieście" - I tydzień

Program akcji "Lato w mieście" - II tydzień

Upoważnienie do odbioru dziecka (przez inne osoby niż rodzice/prawni opiekunowie)

Zgoda na samodzielny powrót dziecka