Nowy bezpośredni numer telefonu do Świetlicy 781 208 508 ...
Pomiar jakości powietrza z czujnika przy naszej szkole można odczytać tutaj.   ...
Z inicjatywy  Wojewody Mazowieckiego, przy udziale m.in. pracowników Kuratorium...
Uczniom, którzy korzystają z wypożyczonych podręczników przysługuje tylko jeden...
Za zniszczone podręczniki do klasy I, II, III zapewnione przez Ministra Edukacji Narodowej rodzice...